Firmast

Ehitusfirma OÜ R. SHUP asutati 1991.a. väikeettevõttena. 1998.a. registreeriti ümber osaühinguks ning firma tegutseb käesoleva ajani.
Tegeleme ehitustegevusega ning kaubandusliku vahendustegevusega.

Meie ehitusfirma teeb erinevaid ehitus- ja remonditöid, s.h. üldehitus nn “võtmed kätte” meetodil, renoveerimistööd,
eritööd (santehnilised, elektri-, ventilatsiooni-), lammutustööd, katusekattetööd.

Oleme ehitanud erinevaid individuaalelamuid, remontinud munitsipaalhooneid (koolid, lasteaiad, ametiasutused jms.), spordihooneid, ametiruume ja erakortereid, täitnud korteriühistute tellimusi jpm.

Veel oleme eraldi spetsialiseerunud pumbamajade ehitusele üle Eesti.

maja ehitamine

Samuti teeme ka geoloogilisi uuringuid ja vahendame puurvarustust, milleks on olemas vastavad load ja tehnika.
Kõik tööd teostatakse ehitus – tööettevõtulepingute alusel, Ehituse Üldises Kvaliteedinõuetes RYL 2000, RYL 2001, Tarindi RYL 2000, LVI RYL 92 ja Maa RYL 2000 toodud vastavatüübilistele hoonetele ja ruumidele kehtiva kvaliteediklassi kohaselt,
kooskõlas kehtivate normidega ning vastavalt ehituse heale tavale.